Eric Maigret

Fransız sosyolog Éric Maigret, Paris III Sorbonne Nouvelle Üniversitesinde medya ve iletişim bilimlerinde doçentlik görevini de yürütüyor. Maigretnin, iletişim kuramlarına bir giriş olarak değerlendirilebilecek Medya ve İletişim Sosyolojisi, kökenleri Amerikan ampirikliğine, Frankfurt Okuluna, kültürel çalışmalara ve kamusal alan kuramlarına uzanan iletişim sosyolojisini kuşatıcı bir bakışla ele alıyor. Yazarın on altı bölüme ayırdığı kitabı, medya etkilerinden bu etkilerden nasıl kurtulunabileceğine, kitle iletişimlerinin semiyotiğinden kültürün çağdaş dönüşümlerine, reklamdan propagandaya, iletişimi çoğulculaştırmaktan internet ve diğer yeni bilgi teknolojilerine kadar birçok konuyu ele alıyor. Kitabın bu yönüyle, öğrencilerin yanı sıra, bu alanda çalışan akademisyenlere dehitap edeceğini söyleyebiliriz.

Tüm Eserleri

Tek bir sonuç gösteriliyor