“Annales Okulu 1929 yılında Marc Bloch ve Lucien Febure Annales dergisi etrafında bir araya gelerek geliştirdikleri bir tarih hareketidir. Egemen pozitivist tarih anlayışına karşı aşağıdan tarih soyut tarihçilik Annales hareketin temel özelliğidir. Annales’e kadar tarih büyük kralların soyluların imparatorlukların tarihiydi. Bu Egemen tarihi anlayışına karşı Annales yıkıcı bir gerilla hareketidir. Annales‘in temel özelliği Batı Avrupa merkeziyetçiliğine karşıya global tarih anlayışının esas almasıdır. “
Mürsel Yıldız

“30'lu yılların önemli temaları, "anti" temalardır. Annalesçi söylemin bağlandığı ana noktanın kaynağı pozitivist denen egemen tarih yazımının tamamen reddi buna sistematik muhalefettir. Saignobos, Longlois kuşağına muhalefet temelinde oluşur. 1930'lu politikacıların oyunları, parlamenter yaşam, siyasal partiler bu entelektüellerin eleştirisine uğrar. “
Abdullah Çelik

”Annalesin hedefleri olay anlatımına dayalı geleneksel anlatım yerine sorun olgu odaklı bir analitik tarih, tamamen siyasete odaklanan bir tarihin yerine insan faaliyetlerinin tamamına eğilen bir tarih yazımını oluşturmak olmuştur. Bu amaçları gerçekleştirmek amacıyla diğer disiplinlerle coğrafya, sosyoloji, psikoloji, ekonomi, dilbilim, antropoloji ve benzeri iş birliğini önceller. Bu noktada artık eski tarihçi anlayışının yeterli olmadığını ve tarihçilerin birer coğrafyacı, hukukçu, sosyolog ve psikolog olmalarını adeta emrederler.”


Annales ve Tarih


166

Turki

Araştırma İnceleme Kitapları

2019
Bêjeyên Sereke

Annales ve Tarih
Başarıyla Sepete eklendi !
whatsapp number