Avesta Dili İle Kırmancca (Zazaca)’nın Karşılaştırılması

Add to Favorites

Avesta Dili İle Kırmancca (Zazaca)’nın Karşılaştırılması

Etimolojik Bir İnceleme

Deniz Gündüz

Vate Yayınevi

ISBN: 978-605-2298-24-4
Zerdüştlüğün kutsal kitabı olan Avesta’nın yazıldığı Avesta dili, Eski Farsçayla beraber İrani Dillerin Eski Dönemi’ni temsil etmektedir. Hint-Avrupa Dil Ailesi içerisinde yazılı metin sunan sayılı eski dilden biri olduğundan Hint-Avrupa Dil Ailesi’nin tarihi geçmişine ışık tutmaktadır. Kuzeybatı İrani bir dil olan Kırmanccanın da Avesta diliyle bir köken ilişkisi bulunmaktadır. Kırmancca sadece sözcük ortaklığı, fonetik benzerlik açısından değil gramer bakımından da birçok konuda Avesta dili ile ortak özellikler sergilemektedir. Şimdiye kadar Kırmancca ile Avesta dili üzerine kapsamlı bir karşılaştırma çalışması yapılmamıştır. Kırmancca ile beraber tüm Kürtçe lehçelerini kapsayacak detaylı bir karşılaştırma çalışması, Kürtçe ile ilgili önemli bilgiler ortaya koyacaktır. Bu master tezi kapsamında Avesta dili ile Kırmancca ve Kurmancca bazı konularda karşılaştırılmış, Avesta dili ile kısmen ya da tamamen ortak olan sözcükler tespit edilmeye çalışılmıştır.  Kırmancca sözcüklerin diyakronik dönüşümünün ayrıntılı bir şekilde incelenmesi, Kırmanccanın hangi evrelerden geçtiğini tespit etmeye, gramatik yapısını ayrıntılı bir şekilde çözümlemeye ışık tutacaktır.


Avesta Dili İle Kırmancca (Zazaca)’nın Karşılaştırılması


168

Turki

Ziman-Rêziman – Dil-Dilbilgisi

2000
Başarıyla Sepete eklendi !
whatsapp number