Dema Drireşkan

Add to Favorites

Dema Drireşkan

Murat Türk

Belge Yayınları

ISBN: 9789753443906

35.00 ₺ (Mîqdara VT)


Whatsapp ile Sipariş
Dema ku ez kitaba ’Dema Drireşkan2 dixwinim kiteba Mitka Gribçeva ya ’Ez Li Ser Gel Te Mehkume Mirine Diki2 u rupelan bi dimenen xedar tiji en ku Ongyana jiyaye -ku ew yek ji partizanen di şere li dij faşizme de li ber xwe dane ye-ten bira min.

Le bele dema mirov tişten ku lehenge kiteba ’Dema Drireşkan ’ Şervan dixvine hesten mirov yen meraqe hin betir bilind dibin. Bi vi aweyi li beranberi tişten ku Şervan jiyaye Tişten ku Onnyana jiyane pir sivik ten. Mina ku bakure Çewlike . . . Çiyayen şeyten. . . Tirmeha 1995. . . . Komeke gerilla u peşeneng wan en di qonaxa biryare de.

Reya ku te hilbijartin wan rastti leşkeran tine u wan dibe dereki pewist e şer bikin. Bi vi aweyi çek be rawestan ditegin u di ve deme de Şervan birindar dibe u demeke ji hevalen xwe diqite. u çiroka Şervan pişti ve veqetine dest oe dike. şeruvena Şervan ya heta ku careke din digihije hevalen xwe tevna buyuren romane pek tine. Tesawireke xur ya romane heye. Destpekirina buyere peşketina we u bi dawibinu we di maveya zemaneli de pek te. Eğer ku zeman ruhe romane be , niviskar wi ruhi zep kiriye.

Di heman deme de ’Dema Drireşkan’romaneke re ye. Weki ku niviskarek dibeje ’Romanek neynikeke ye ku li seransere reyeke te gerandin’ Niviskare ’Dema Drireşkan ’ Murat Turk ji seri heta dawi li reya ku şervan bi rojan dimeşe neynikek digire u di romane de nişane me dide.


Dema Drireşkan


248

Kurmanci

Edebiyat - Roman

2014
Bêjeyên Sereke

Dema Drireşkan
Başarıyla Sepete eklendi !
whatsapp number