Eqîde û Fiqha Zelal

Aqîde û Fiqha Zelal adlı bu kitap Şafii Mezhebinin şu üç kaynağını esas almıştır: 1-Haşiyet ul-Cemal Şeyh Süleyman el-Cemel 2-el-Enwar li A’malîl Ebrara Yusuf el-Erdebîlî 3-Muxnîl Muhtaca Şeyh Muhemmed Şirbînî el-Xetib Bu kitaplar Kürt medreselerinde şu ana dek Arapça okutulmuştur. Fakat herkes Arapça’yı ve Arap Alfabesiyle okumayı bilmediği için bu tür kitaplara pek çok ihtiyaç var. İşte ilk kez böyle bir kitap Latin Alfabesiyle hazırlanmıştır. Kitabın bu boşluğu doldurması dileğiyle. *** Ev kitêba bi navê Eqîde û Fiqha Zelal, ji xwe re van her sê çavkaniyên mezhebê Şafiî bingeh girtine. Haşiye tul-Cemel Şêx Suleyman el-Cemel, el-Enwar lî E’malîl Ebrara Yûsif el-Erdebîlî û Muxnîl Muhtaca Şêx Muhemmed Şirbînî el-Xetîb, Ev kitêbana heta niha di medresên Kurdan de bi Erebî hatine. Lê ji ber ku herekes bi Erebî û bi tîpên Erebî nizane hewceyî gelekî bi kitêbên weha heye. Îcar cara yekem e ku kitêbeke weha bi herfên latînî tê amadekirin. Bi hêviya ku ev kitêb vê vala


Eqîde û Fiqha Zelal


270

Kurmanci

Folklor-Nifir û Dua/ Folklor-Dua ve Beddua

2011
Bêjeyên Sereke

Eqîde û Fiqha Zelal
Başarıyla Sepete eklendi !
whatsapp number