Civakek heri zede qimet nirxe bide çi, endamen we civake ji ji bo ku bigihejin wi tişti tedikoşin. Dema ku kes xwe negihine wi tişti dikeve hisa benirxbuine û aciz dibe. Ji ber ku ev kes nebûye xwediye a wi tişte ku civake geleki dixwest û ji ber ve ji di çave we civake de nirx û qimet wernegirtiye. Heke di civakeke de geleki giring be ku mirov bibe bijişk, mamoste, endazyar, ferd jî dixwaze bibe bijişk, mamoste û endazyar.

Dema ku xwe negihine ve armanca xwe, we bifikire ku keseki e ne giring e qimeta wite tune. We ev hest û raman xwe li wi bipeçin, ji ber ku civak we her dem ve rastiye li nava çave'n wi bixe. Dema ku gala zewace were kirin, we teqez were pirsin gelo bijişk e, mamoste ye yan ji endazyar e. Heke bijişk be mamoste yan ji endazyar be we xwe giring bi nirx his bike ku kur an ji keça wi e, we bi bijişk e re bizewice. Heke tu ne bijişk, mamoste yan ji endazyar bi, we nave te bi ereni were gotin, we ji ber te rabin, li her dere qala te bikin. Heke tu ne bijişk, mamoste yan ji endazyar bi we çaxe ji bi qasi sûda te ya li we civake kesan tu ye bibi keseki e bi nirx. Ji ber ku bijişk insanan rihet dike yan ji mamoste tişteki hini zarokan dike nabin kesen binirx u biqimet. Ne li ser bala mirovan e ku tu çi bini zarokan diki, meaşeki te ye baş hebe we bes be ji bo tu qımete bibini. Statu u nasnav gelek caran dikevin peşiya kirinan, ji bo giringi qimete dibin sedemek.


Exlaqê Tevgir


126

Kurmanci

Felsefe

2001
Bêjeyên Sereke

Exlaqê Tevgir
Başarıyla Sepete eklendi !
whatsapp number