Gemideki Hayalet

Add to Favorites

Gemideki Hayalet

Türk Sinemasında Kürtlüğün ve Türklüğün Kuruluşu

Sebahattin Şen

Metis Yayıncılık

ISBN: 9786053161615
Onlar dağlılar, dağ Türkleri, gayrimedeni, Doğulu, geri kalmış, batıl, ilkel, vahşi, feodal, sert insanlar, silah severler, şiddet onların doğalarında var, saf ve masumlar, çocuk gibiler. —

Kürtlerin Türk sinemasının perdesinde görülmeye başlamaları 50’li yıllarda “Doğu”nun keşfiyle başlar. O tarihlerden günümüze Kürtler ve Kürtlerle meskûn coğrafyalar Türk sinemasının vazgeçilmez konusu oldu. Ne var ki Kürtler asla “Kürt” olarak adlandırılmadılar, sadece işaret edilerek gösterildiler. Türk kamerasının bugün de sinemada, popüler dizilerde, TV skeçlerinde devam eden bu gösterme arzusunu nasıl anlamalı? Türk sinemasındaki Kürt temsillerinin bu “adlandırmadan gösterme” stratejisi ne işe yarıyor?

Gemideki Hayalet, Şarkiyatçılık ve Kolonyalizm literatürünün birikiminden yararlanarak Türk sinemasındaki Kürt imgelerinin tarihi boyunca ilerlerken hem kısmi değişimleri hem de sabitleri, klişeleri dikkatimize sunuyor. En büyük katkısı, ırkçılığın sadece nefret içerikli şiddet edimlerinden ibaret olmadığını, bir zihniyet biçimi, bir görme biçimi olduğunu sinema üzerinden göstermesi. Bakışımızı değiştirme çağrısı olan bu kitabın, Kürtlüğün ve Türklüğün içine girdiği sarmaldan esenlikle çıkmasına bir katkı olarak okunmasını dileriz.

İÇİNDEKİLER
Önsöz

Giriş
Coğrafya, Kader ve Kuram
Unutulmuş Halk
Temsilin Gücü

1. Türklüğün Hareketleri
Toplumsal İktidardan Egemenliğe Türklük
Tahakküm ve Saydamlık
Egemen Habitus
Türklüğün ve Kürtlüğün Diyalektik İnşası
Eksiklik Hissinden Egemenlik İstencine: Türklüğün Çifte Hareketi ve Gösterme Arzusu
Kemalist Fikriyat ve Türklük
Türklük Etkisi ve Kemalizmin Akademik Eleştirisi

2. Türk Sineması "Doğu"yu Keşfediyor
Asimetrik Karşılaşmalar: "Doğu"nun İcat Edilişi
Eklemlenen Kategoriler: Köylü-Kürt-"Doğulu" ve Köy-"Doğu"
Devletin Söyleminden Sinemanın Perdesine

3. Ulusal İmge, Sinema ve Türklük
60’lar, Kürtlüğün ve Türklüğün Kemalist İmgesi Hudutların Kanunu: "Bu Okul Açılmalı,
Bütün Çocukları Kurtarmalı"
Toprağın Kanı: "Bu İnsanlar İçin Buradayım, Bizim Petrolümüz Bunları da Kurtaracak"
"Ev"deki "Çocuklar"

4. Tarih, Sınıf ve Temsil: Kürtlüğün Sol-Popülist İmgesi
70’ler: Sol-Popülist Temsil ve Oryantalist/Kolonyalist Söylem
Kürtlüğün Cinselleştirilmesi
Türklük Evreninde Medenileşen Kürt
Muhafazakâr Popülist Temsil
Distopik "Doğu"
"Afrika" Olarak "Doğu"
Sürü
Anadolu’nun ve Kürt Coğrafyasının Değişen Sinematik Tahayyülleri

5. Egemenlik, Anlatı ve Fantazi
Hakkâri’de Bir Mevsim: Romandan Filme, Anlatı ve Fantazi
Farkın Mutlaklaştırılması: Dünya ve Tarihdışı Bir Coğrafya
Cumhuriyetin Yasal Dairesine Çağrı: Derman
Bir Haber ve Macera Coğrafyası Olarak "Doğu": Katırcılar

6. Türklüğün Kurmacası Kürtlüğün Hakikati
Egemenlik, Gerçeklik ve Kurmaca
Asimetrik Bakışlar
Türklüğün "Üçüncü Dünyası"
Belgesel ile Kurmacanın Kürtlüğün Kuruluşundaki
Seferberliği: Adak

7. Heterotopik Manzaralar
Heterotopik Bir Kamp
Değişen Manzaralar

8. Cinselleştirilen ve Etnografikleştirilen Kürtlük
Kürtlüğün Etnografikleştirilmesi
Cinselleştirilen Kürtlük
Kürtlüğün Eğretilemesine Dönüşen Suskun Kadınlar

9. Gemideki Hayalet
Kolonyalist Temsil Rejiminin Aktüel Hareketleri
Gemideki Hayalet
Usulünce Gömülmeyenler, Yası Tutulmayanlar
Yeni Bir Yönelimin İlk İşaretleri
Tepenin Ardı ve Abluka
Çoğunluk
Sarmaşık
Yazı Tura
Büyük Adam Küçük Aşk
Güneşe Yolculuk
Gelecek Uzun Sürer
Jîn
Toz Bezi
İstanbul’un Diasporik İmgesi

Ek:
Kürt Sineması: Varoluşun Politikası ve Poetikası

Ek
Sinematik Varlığın Politikleşmesi
Varlığın İfadesi Olarak Film: Klamek Ji bo Beko
Kolonyal Bir Dünyanın Parçası Olarak Film
Minör Bir Sinema: Bir Halkı Yaratmak
Kamp ve Sınır: Bahman Ghobadi Sinemasının Politik Evreni
Hareket ve Zaman
Şok ve Kramp
Kamp ve Film
Savaşın Bilinci: Kazım Öz Sineması

Gemideki Hayalet


360

Turki

Sanat

2019
Bêjeyên Sereke

Gemideki Hayalet
Başarıyla Sepete eklendi !
whatsapp number