"Dêsê keyeyê ma zî sey dêsanê zafaneyê keyeyan sey yew goristanê bêherre bîy. Emrê bêmiradî dêsan ra zeliqîyayîbî û mendîbî. Seke dêsî biwazê fekê xo akê û qisey bikê la ê zî sey çarçewayanê bêruhan mat bîbî û mendîbî. Dêsan ra bêvengîyêk vila bîyêne zereyê keyeyî. Zafî reyî bê vateyêk, ma zî sey ê çarçewayan bi saetan a matmenda mendêne. Sey fotografanê ke dêsan ra zeliqîyayîbî, ma zî seke alemêkê bînî ra bizeliqî û bimanê.”

"Wexto ke cereyan ame û daya mi sindoqa xo qefelna tena ê heme fotografê ke bi serran a zereyê sindoqa aye de nimite bîy, mi vîr de bîy. Heme ê fotografê ke zereyê sindoqan de nimite mendîbî. Heme ê fotografê cinîyanê ke zereyê sindoqan de û tûnika camêrdan de nimite mendîbîy û şikîyaybîy. Beno ke sey ciwanîya înan, sey xasekîya înan û cuya înana ke zereyê keyeyan de nimita mendîbî…"


HÎKAYEYÊ HEWN Û HIŞYARÎ


176

zazaca

Edebîyat-Çîrok/Öykü

2021
Bêjeyên Sereke

HÎKAYEYÊ HEWN Û HIŞYARÎ
Başarıyla Sepete eklendi !
whatsapp number