Tu serüveneki di jiyana min de

Mina rewitiyek tije hevi

Mina rewitiyek bi xeyali

Be dawi ü be mirin

Tu niviseki li ser rüpele peşeroja min

Ü penüseki ji hibra cane min

Ü lenüsek ji çerme laşe min

Min te di nava hesten

Tene büyine de

Li nav çar diwaran

Li set doşekek sar ü semidi

An ji li nav kolanen bajareki de

Na Na li küntara çiyayeki

Li bin darek mazi

Paldeyi kevirek cemidi

Bi laşe ki qerisandi

Min te nivisand

Ü bi vi awayi tu büyi

Çirokek efsuni, destani

Büyi jiyanek be dawi...


Kolanê Dilê Min


95

Kurmanci

Kürtçe-Şiir-Kitapları

2000
Bêjeyên Sereke

Kolanê Dilê Min
Başarıyla Sepete eklendi !
whatsapp number