RENKLİ

Yıldızlar ve gökyüzü yüzyıllardan beri çeşitli uygarlıklarda önemli bir yere sahip olmuştur. Uygarlıklar yıldızları pusula ve saat olmak üzere birçok bilimsel amaçlarla kullanmışlardır. Kürtler antik çağlardan günümüze kadar yıldızlarla alâkadar olmuşlardır. Kürtler yıldızlar sayesinde günlük, dönemsel ve mevsimsel yaşayışlarını belli bir düzene koymuşlardır. Yıldızlara olağanüstü güçler atfedilmiştir. Antik çağda yaşayan Kürtler yıldızları kendi dillerinde isimlendirmişlerdir. Ayrıca Kürtlerde yıldızlarla ilgili birçok mitolojik hikâye mevcuttur. Bunun yanında birçok Kürtçe edebi eserde yıldızlar ana tema olmuştur. Kürtlerde yıldızlarla ilgili bilgilerin çoğu sözlü olarak nesilden nesile aktarılmıştır. Kürt literatüründe bu konuda çok az sayıda yazılı eser mevcuttur. Bundan dolayı bu kitapta biz de sözlü ve yazılı bilgileri bir araya getirmeye çalıştık.  Bu eserde astronomi konularına giren yıldızlar, gezegenler ve gökyüzü olayları ile ilgili bilimsel bilgilerle beraber Kürtlerde Astronomi’yi inceledik. Özellikle yıldızların Kürtçe isimlerini ve hikâyelerini okuyucuların ilgisine sunuyoruz.


Kürtlerde Astronomi


104

Turki

Kürt Tarihi ve Araştırmaları Kitapları

2021
Bêjeyên Sereke

Kürtlerde Astronomi
Başarıyla Sepete eklendi !
whatsapp number