Osmanlı Devleti’nde Bir Nakşibendi Şeyhi Aziz Mahmud Urmevi

Add to Favorites

Osmanlı Devleti’nde Bir Nakşibendi Şeyhi Aziz Mahmud Urmevi

Hakan Kaya

Kitabevi Yayınları

ISBN: 9786258055146
Osmanlı dönemine ait biyografik çalışmaların büyük bir çoğunluğu İmparatorluğun merkezi kurumlarında rol almış tarihi kişilikler üzerine yoğunlaşır. Hakan Kaya, Osmanlı Devleti’nde Bir Nakşibendi Şeyhi: Aziz Mahmud Urmevi adlı çalışmasıyla İmparatorluğun doğusunda güç ve nüfuz sahibi olmuş önemli bir tarihi kişiliğe yoğunlaşarak merkez-taşra ilişkisine dair kayda değer analizler yapıyor.
 
16. yüzyılda Osmanlı ve Safevi devletleri arasındaki savaşlar sonrasında Diyarbekir’e göç eden ve dinî kimliğiyle orada önemli bir nüfuz edinen Aziz Mahmud Urmevi’nin hayatını ve kurduğu vakfın tarihsel sürecini titiz bir çalışmayla ortaya koyan Kaya dönemin siyaset, din ve toplumsal yaşam arasındaki ilişkiler hakkında da önemli bilgiler sunuyor. Ciddi arşiv çalışmalarına dayalı elinizdeki eser, İslam ve Osmanlı toplumlarının önemli bir sosyal kurumu olan vakıf geleneğinin Diyarbekir’deki yapılanmasını incelerken kentin o dönemdeki sosyoekonomik durumuna da ışık tutuyor.


Osmanlı Devleti’nde Bir Nakşibendi Şeyhi Aziz Mahmud Urmevi


184

Turki

Araştırma İnceleme Kitapları

2021
Başarıyla Sepete eklendi !
whatsapp number