Ev romana nu ya birez Lokman Polat, a ku niha di desten we xwendevanen heja de ye, mina nave xwe çiroka keçek swedi ya rojnamevan e. Le ev rojnamevan xwedi gelek taybetiyan e, ew ne mina wan rojnamevan e ku pirraniya me wan dinasin. Keça rojnamevan, Karina Stockholmi dosta gele kurd e, ew ji bo baştir serwextbuna ji rewşa gele kurd çend caran di ve romane de diçe Kurdistane u bi çaven sere xwe, ji nez ve hem pirsgireken civaki, zordariya dijmin u tirsa gel di nav de u her wiha gernasi, merdi u çakiya kurdan dibine...


ROJNAMEVAN


112

Kurmanci

Edebiyat - Roman

2002
Bêjeyên Sereke

ROJNAMEVAN
Başarıyla Sepete eklendi !
whatsapp number