SAHABÎ Caban el-Kürdî & TABİÎ Meymun bin Caban

Add to Favorites

SAHABÎ Caban el-Kürdî & TABİÎ Meymun bin Caban

Hayat Hikayeleri ve Rivayetleri

Dr. Daham İbrahim el-Hesinyânî

Asalet Yayınları

ISBN: 9786257297066
Bu araştırma sahabi efendimiz Caban ve onun oğlu Meymun’un (r.a.) hayatları ve rivayetleri hakkında kapsamlı olarak hazırlanmış tek çalışma sayılır. Araştırmanın ayrıntılarından anlaşıldığı üzere, Caban ve oğlu Meymun (r.a.) takva, vera ve zühd sahibi kimselerdendi. Zira Ebu Halde'nin şöyle dediği rivayet edilmiştir: "Malik bin Dinar'ın yanında olduğu sırada Meymun el-Kürdî'den duydum. Malik bin Dinar ona dedi ki: 'Şeyh, neden babasından bir şey nakletmiyor? Senin baban Resûlullah (s.a.s.) zamanına yetişti!' O da şöyle dedi: 'Babam bir şeyi fazla veya eksik söyleyeceği korkusuyla bize Hz. Peygamber’den (s.a.s.) bir şey nakletmezdi." Oğul Meymun da babası gibi zahid ve salih kişilerdendi. Tabiînden gelen rivayetlerden çok etkilenirdi. Malik bin Dinar'la çok sohbet ederdi. İmam Zehebi onun hakkında şöyle demiştir: "İyi âlimleri tanıdı/bildi. Tabiînin güvenilir sayılanları arasındadır. Mushaf yazanların tanınmışlarındandı." Malik bin Dinar, Meymun el-Kürdî'yi "Şeyh (hoca)" olarak nitelerdi.


SAHABÎ Caban el-Kürdî & TABİÎ Meymun bin Caban


220

Turki

Araştırma İnceleme Kitapları

2021
Başarıyla Sepete eklendi !
whatsapp number