Şewaza zaniste rebazek heri bi bandor e ku di derbare femkirina civake, tekiliyen di navbera gelan de û her wiha nakokiykn wan ku dixe qada mijare.

Tekiliyen di navbera zanist, birdozi, birdoziya fermi, qedexeyen ramane, sazûmana siyasi, pergela sîyasî, azadiya ramank, azadiya vegotine, azadiya akademik de gelek giring in û her wiha lehûrbûna ser wan mecburi ye. Dema behsa zaniste be kirin; dive tekiliyen di navbera van twgehan de, pewendiyen wan eşkereyi li ber çav be raxistin.

Di şewaza zanist de, neditina diyardeyan, inkar kirin, serobino kirin, li gor niyet, siyaset û ideolojiye le anin ne pekan e û her wiha etik ji nin e.

Tegeha "zanistk" di van salen dawin de ji peywenda xwe hafi durrxitin. Hewce be ditin an neye ditin li her cihe te bikaranin. Ev pevajo hundire peyva zaniste vala dike.

Di diroke de miroven zaniste, ji bo etika zaniste, ji şewaza zanist tawiz nedane. Her ku dema tûndî, çewisandin, terora dewlete de ji çarçoveya şewaza zaniste derkevin, ewqas ji zanistvaniye dûr dikeve. Di ve xale de, ji ber ku Ismail Beşikci ji etika zaniste re dilsoz maye û li hember hemû çewisandinan paş ve gav neavetiye, di jiyana xwe de 17 satan be navber di girtigehan de derbas kiri ye. Rûmet, wicdan û etika zansite û her wiha ya zanistvanan parasti ye, di dinyaye de bilye mirovek minak û rkz le hafi girtin.

Zanist, rebazeke gelek giring e. Parastina zanist ji bo civaken modern nirxeke jeneger e. Ji ber ve yeke ji niqaşerı derbark naveroka zanist de ji divk ciddi bk girtin. Armancek wiha ya pirtilka di deste we de heye.

Bi heviya ku kurdiya pirtuke cihe xwe bigre!


Şewaza Zaniste


192

Kurmanci

Kürt Tarihi ve Araştırmaları Kitapları

1986
Bêjeyên Sereke

Şewaza Zaniste
Başarıyla Sepete eklendi !
whatsapp number