Türkiye’de Kürd Olmak

İnsan, içinde yaşadığı ortamda gayet doğal olan bazı kelime ve kavramların, Türkiye’de ve Türk olduğunu iddia eden insanlarda bu kadar korku ve antipati yaratmasına çok hayret ediyor doğrusu. Zira Kürdistan ismini en eski olarak kaydeden kitap, Türklerin kutsal kitabı sayılabilecek Kaşgarlı Mahmut’un Divan-ı Lügatı-Türk adlı eserinin haritasındaki “Arzı Ekrad” kaydıdır. Sanırım ondan önce de yine bir Türk komutan olan Sultan Sencer’in Kürdistan Eyaleti isimlendirmesidir. Bu kullanımların da bin yıla yakın bir mazisi var. Ve esasen, devlet erkanının iştahla kullandığı “Kürtlerin ve Türklerin bin yıllık geçmişi” de buraya dayanmaktadır. Ardından, Kürdistan’ın da padişahı olmaktan gururla bahseden Osmanlı Padişahları dönemi, Kürdistan Beylikleri ve nihayet 1852’de Sultan Abdulmecit tarafından kurulan Kürdistan Eyaleti ve Osmanlı’nın yıkılışına kadar olan dönemde, konuyla ilgili her kitapta, belgede, salnamede, tahrir ve tapu belgesinde milyonlarca kere kullanılan bir coğrafya ismi, neden ve niçin insanlarda bu kadar antipatiye sebep olur.


Türkiye'de Kürd Olmak


272

Turki

Kürt Tarihi ve Araştırmaları Kitapları

2021
Bêjeyên Sereke

Türkiye'de Kürd Olmak
Başarıyla Sepete eklendi !
whatsapp number