Zargotina Kurda 1-2 'yi içermektedir

 

"Lıteratura dereca teksten Zargotina Kurdan li ser du paran te paravekirin.
Ser para peşın ew pirtuk u wıtar tene hesabe, yen ko tene ji bona hınbuna zimane kurdı hatine çap kirin. Lıteratura ve pare da nimuned zargotine her tene çewa materıale runkirine (naskirine) hatine karanın.
Ser para duda ew kar u bare çapbuyı diçin, yen ko nek tene bona hınbuna zimane kurdı ne, le usa jı bona xwendevana bi çetirın nimuned zargotina kurdan va bidine naskirin, yen jıyına, bır u bawarıya milet dıyar dikin. Lıteratura van herdu pare kareke pir mezin didine xwendevana, yen ko dixwazin zargotina kurdan va bibin nas u pe mijul bibin. Materıale zargotina kurdan, ko me le niherıye dide dıyarkirine, wekı gelek pirtuke zargotina kurdan hımlı berı şoreşa li Urısete çap bune u eva yeka we piese da, wi warida nav u sıyaneteke mezin didie we. Lekolinawaye zargotina kurdan her li Urısete ser bingehekı rast destpebu. Urıset ne ko tene bona çapkirina nimuned zargotina kurdan re vekir, le ewe re vekir usa jı bona belavirina we, u cara peşin nimuned zargotina kurdan danı ber çeve koma xwendevaneye fireh, dinıya zanıyarı bi zimane firansı, almanı, urisı, ermenı zargotina kurdan va da naskirin."


Zargotina Kurda II


440

Kurmanci

Edebiyat-Folklor-Zargotin

2013
Bêjeyên Sereke

Zargotina Kurda II
Başarıyla Sepete eklendi !
whatsapp number