Zerdüştîlerde İbadet ve Gelenekler (İran Örneği)

Add to Favorites

Zerdüştîlerde İbadet ve Gelenekler (İran Örneği)

Kurûş Nîknâm

Peywend Yayınları

ISBN: 9786057031549
Zerdüştîlerde İbadet ve Gelenekler (İran Örneği)

İran'ın İslam egemenliğine girmesiyle Zerdüştfilerin büyük kısmı, din değiştirerek İslam'a girmiştir. Dinini bırakmak istemeyenler de ikiye ayrılmıştır. Bunlardan bir bölümü Zerdüştíliğin İran'a tekrardan hâkim olmasından ümidini kesince gemilerle Hindistan'a göç etmiş, burada yerleşmiş ve Parsí adını almıştır. Müslümanların hakimiyetinde kalanlar ise cizye vergisini ödemek şartıyla İran'da kalmaya devam etmiştir. Bunların torunları günümüzde 15 bin dolaylarındaki nüfuslarıyla İran'da yaşamaya devam etmektedirler. Devletin kendilerine verdiği dinî azınlık statüsüne bağlı olarak İran Meclisinde aralarında seçtikleri bir milletvekiliyle temsil hakları vardır. Ayrıca meclis, ateşkede, okul, düğün ve toplantı salonu, hastane, huzurevi, yayınevi, gazete ve dergi gibi birçok kurum ve mekâna sahiptirler. Türkçeye Zerdüştilerin İbadet ve Gelenekleri (Iran Örneği), (ez Núrúz) ismiyle hazırlanan bu kitap, günümüz Iran toplumunun diní, kültürel ve toplumsal yapısı hakkında önemli bilgiler sunmaktadır. Kitapta Zerdüştíliğin tarihi ve Zerdüştílerin geçmiş yaşantısıyla ilgili bilgiler de bulmak mümkündür. Yazarın Zerdüştí din adamı olup anlattığı birçok uygulamaya bizzat katılmış olması, kitaptaki bilgilerin doğruluğuna olan güveni artırmaktadır. Bununla beraber yazar yeri geldiğinde bazı yazılı kaynaklara da atıfyapmaktadır.


Zerdüştîlerde İbadet ve Gelenekler (İran Örneği)


114

Turki

Araştırma İnceleme Kitapları

2021
Başarıyla Sepete eklendi !
whatsapp number